Usługa Active Directory to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania tożsamością, które oferuje niezawodne funkcje zarządzania użytkownikami i grupami. Ułatwia zabezpieczenie dostępu do zasobów sieciowych, aplikacji lokalnych i usług.