Zintegrowana usługa ochrony antywirusowej

Polega na zastosowaniu wielu elementów pracujących w czasie rzeczywistym, które chronią przed różnymi typami złośliwego oprogramowania. Zazwyczaj ochrona składa się z modułu do ochrony plików, poczty elektronicznej, zintegrowanej zapory sieciowej, filtrowania ruchu sieciowego, systemu monitorowania zagrożeń i wielu innych modułów bezpieczeństwa.