Polityka prywatności

Mając na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe ALT IT informujemy, że gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów sprawnego i poprawnego administrowania serwisem. Oznacza to, że nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron ALT IT, nie przekazujemy żadnych danych identyfikacyjnych do jakiejkolwiek strony trzeciej, ani nie wykorzystujemy uzyskanych danych do żadnych innych celów.

Gromadzenie danych

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszych serwerów.

Oznacza to, że znane są nam:

  • Adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów
  • Czas nadejścia zapytania, • Czas wysłania odpowiedzi,
  • Nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS,
  • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do stron ALT IT nastąpiło przez odnośnik,
  • Informacje o przeglądarce użytkownika. • Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS, Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ALT IT.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią ALT IT. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookie na stronach internetowych ALT IT

Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach ALT IT nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Serwisy ALT IT wykorzystują:

  • sesyjne pliki cookie, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.
  • trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez okres czasu określony w tych plikach cookie. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.

Wszystkie przeglądarki można skonfigurować tak, że nie należy używać trwałych plików cookie. Na przykład w programie Microsoft Internet Explorer 8, należy wybrać polecenie Narzędzia, wybrać Opcje internetowe, wybrać zakładkę Prywatność i kliknąć na przycisk Zaawansowane. Zaznaczyć „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”, ustawić oba typy plików cookie na „Zablokuj” lub „Monituj”.Należy zaznaczyć „Zawsze zezwalaj na pliki cookie dotyczące sesji”. Inne przeglądarki sieci web mają podobne ustawienia i można odpowiednio ustawić obsługę plików cookie.

Odnośniki do innych stron

Serwisy stron WWW ALT IT zawierają odnośniki do innych stron WWW. ALT IT nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zaleca się, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW ALT IT.

Wykorzystanie Google Analytics

Informujemy, że dodatkowo serwis www.alt-it.pl wykorzystuje usługę analizy ruchu w sieci Google Analytics, świadczoną przez firmę Google, Inc. („Google”), szczegółowo opisaną pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/ Zmiany W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.